Ένας πολύ καλός τρόπος για να διδάξουμε..

… είναι να συζητάμε με τους μαθητές μας “πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν…;“. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βάλουμε τη φαντασία τους να δουλέψει, να κάνουμε μία εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με το “γιατί είναι έτσι“, να εισάγουμε την εξελικτική ματιά που πρέπει να διέπει τις βιολογικές μας συζητήσεις και να κάνουμε υποθέσεις που ενδεχομένως μπορούμε να ελέγξουμε.

Ταυτόχρονα μας δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουμε στάσεις και συμπεριφορές και να εκτιμήσουμε λειτουργίες και δομές οι οποίες μας φαίνονται τόσο κοινές και αυταπόδεικτες.

Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιώντας το παρακάτω σύνολο φωτογραφιών, θα μπορούσε να γίνει μία συζήτηση για την έγχρωμη όραση και τις δυνατότητες που μας παρέχει. Επομένως στο ερώτημα “πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχαμε έγχρωμη όραση;” μπορείτε να δείτε και μόνοι σας

Αφήστε μια απάντηση

%d