Ίδρυση, Λειτουργία και Διεύθυνση Εργαστηρίων Ανάλυσης Τροφίμων από Βιολόγους

Πηγή: Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων (ΕΠΕΤ), ΤΕΙ Κρήτης

Πηγή: Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων (ΕΠΕΤ), ΤΕΙ Κρήτης

Αν και το ενδιαφέρον της ιστοσελίδας είναι κυρίως εκπαιδευτικό, εντούτοις δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη αυτή η εξέλιξη που είναι αρκετά σημαντική για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιολόγων.

Πρόκειται για το ΦΕΚ32/11-2-2014, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235 “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

Σύμφωνα με τον νόμο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 51 με τίτλο «Εργαστηριακές Αναλύσεις Τροφίμων» αναφέρεται ότι οι πτυχιούχοι Βιολόγοι «…μπορεί να εκτελούν και να υπογράφουν και χημικές, μοριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων επί αμοιβή, καθώς και να διευθύνουν δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί τις ανωτέρω αναλύσεις”.

Δείτε την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ.

Αφήστε μια απάντηση