Ανάλυση εγχειριδίων βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της έννοιας της θρέψης φυτών και ζώων

Πρώτη σελίδα δημοσίευσης

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ηέννοια «Θρέψη», τα τελευταία 28 χρόνια, στα σχολικά εγχειρίδια Βιολογίας ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση προτύπου ταξινόμησης, ένα θεωρητικό πρότυποπου περιγράφεται από σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να εμφανιστούν εν μέρειή συνολικά στα σχολικά εγχειρίδια κι έχει προκύψει από ομαδοποίηση συμπερασμάτων πουπροέρχονται από την ανάλυση της φύσης και των χαρακτηριστικών του διδακτικού μετασχηματισμού των Φυσικών Επιστημών (Κολιόπουλος, 2006). Το δείγμα της έρευνας αποτε-λείται από 13 (δεκατρία) σχολικά εγχειρίδια Βιολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με ημερομηνίες έκδοσης από το 1979 έως το 2007) και 7 (επτά) εργαστηριακούς οδηγούς, πουσυνοδεύουν συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια (με ημερομηνίες έκδοσης από το 1998 έως το2007). Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώνεται πως η παραδοσιακή αντίληψη γιατο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, ως προς την έννοια «Θρέψη», κυριαρχεί την τελευταία 28ετία αν και στο νέο βιβλίο (έκδοσης 2007) της Α’ Γυμνασίου γίνεται μία προσπάθειανα μετατοπιστεί η δομή, το περιεχόμενο και η πρακτική σε περισσότερο καινοτομικές προσεγγίσεις.

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/25

2 Απαντήσεις

 1. Ο/Η Πολίνα λέει:

  Παναγιώτη εύχομαι να είναι καλά στο νέο σχολείο! Να μην μας ξεχνάς!

  Αναντικατάστατη η θέση σου.

  Τυχεροί εκείνοι που θα συνεργαστούν μαζί σου!

  Καλό καλοκαίρι!

 2. Ο/Η bio-in-sch- λέει:

  Πολίνα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ήδη μου λείπουν οι απορίες σου, που με βοηθούσαν να γίνομαι καλύτερος 🙂

Αφήστε μια απάντηση