Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα: “Οικολογία ΙΙ”

anoikta-mathimata

Από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρεται το ανοικτό μάθημα με τίτλο “Οικολογία ΙΙ”. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, “Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι ζωικοί οργανισμοί μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Οι βασικές γνώσεις Οικολογίας που δίνονται έχουν την κατεύθυνση της εφαρμογής τους στη διαχείριση των βιολογικών πόρων“.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος, είναι:

  1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Θερμικές προσαρμογές ποικιλόθερμων και ομοιόθερμων οργανισμών, εγκλιματισμός, προσαρμογές σε υδάτινες αντιξοότητες, λήθαργος, μετανάστευση, βιολογικοί ρυθμοί, οικότυποι).
  2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. Μέγεθος και πυκνότητα, πρότυπα κατανομής στο χώρο, δειγματοληψίες, μέθοδος ιχνηθέτησης-επανασύλληψης.
  3. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ. Ηλικιακή οργάνωση, επιβίωση και γονιμότητα, πίνακες, καμπύλες, πυραμίδες ηλικιών.
  4. ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. Πρότυπα αύξησης μονοετών-πολυετών πληθυσμών, ενδογενής ρυθμός αύξησης, εργαστηριακοί και φυσικοί πληθυσμοί.
  5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Ενδο- και διαπληθυσμιακός ανταγωνισμός, αρχή ανταγωνιστικής εκτόπισης, οικολογικός θώκος, μέγεθος και εξέλιξη οικολογικού θώκου, παραδείγματα φυσικών πληθυσμών.
  6. ΘΗΡΕΥΣΗ. Εργαστηριακά πειράματα-θεωρητικά μοντέλα, φυσικοί πληθυσμοί, ανάλυση της θήρευσης, απόκριση θηρευτών.
  7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ. Πληθυσμιακές διακυμάνσεις-κύκλοι, ηθολογική ρύθμιση, συνεξέλιξη και γενετική ρύθμιση, r- και Κ- επιλογή.
  8. ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Επιβλαβή έντομα, μηχανική καταπολέμηση, χημική καταπολέμηση, χρήση φερομονών, βιολογική ρύθμιση, έμμεση καταπολέμηση, ολοκληρωμένη ρύθμιση.

Για να δείτε το μάθημα, πατήστε εδώ. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη χωρίς να απαιτείται εγγραφή.

Με την είσοδο στη σελίδα του μαθήματος, αριστερά εμφανίζονται τέσσερις ενεργοί σύνδεσμοι: “Ανακοινώσεις”, “Ασκήσεις”, “Έγγραφα” και “Πληροφορίες Μαθήματος”. Ο πρώτος οδηγεί στη σελίδα με τις ανακοινώσεις του μαθήματος, ο δεύτερος με τις προτεινόμενες εργασίες – δραστηριότητες, ο τρίτος στις σημειώσεις – παρουσιάσεις του μαθήματος και ο τέταρτος σε επιπλέον πληροφορίες, όπως πηγές στο διαδίκτυο, συνιστώμενη βιβλιογραφία, κ.ά.

Η πρόσβαση στο μάθημα είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται εγγραφή.

Αφήστε μια απάντηση