Αξιολόγηση με τη χρήση της τεχνολογίας

Αξιολόγηση

Η επιλεκτική εφαρμογή της τεχνολογίας για την αξιολόγηση των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών μπορεί να προσφέρει οφέλη για τη βελτίωσης της διδασκαλίας και την καλύτερη καταγραφή των μαθητικών επιδόσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό αναφέρεται σε έρευνα με τίτλο “”Οι Αξιολογήσεις που βασίζονται στην Τεχνολογία Βελτιώνουν τη Διδασκαλία και τη Μάθηση” η οποία προτείνει μεταξύ των άλλων πως η χρήση των τεχνολογιών για την αξιολόγηση των μαθητών με λιγότερο τυποποιημένο τρόπο μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι πανάκεια. Κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, υποστήριξη στη χρήση των νέων τεχνολογιών και διαρκή καθοδήγηση είναι σημαντικά στοιχεία για να επιτευχθεί σημαντικό όφελος από την ανάλυση των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Περισσότερες εξατομικευμένες δοκιμασίες, χωρίς να αυξάνεται η συχνότητα ή ο αριθμό τους, μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ίδιας της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η οργάνωση SETDA (State Educational Technology Directors Association) προτείνει τη διαρκή συνεργασία σχολείων και συμβούλων για την εφαρμογή καινοτόμων, συνεχών και επίκαιρων αξιολογήσεων στην καθημερινή διδακτική πράξη. Ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη της απαραίτητης τεχνικής υποδομής καθώς και τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνολογικής φύσεως. Η έρευνα εντοπίζει σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος όπως, αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσχεραίνοντας τη διαδικασία αξιολόγησης όταν αυτή πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου. Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν τους επιτρέπει να αναλύσουν τα δεδομένα που παράγονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Επί πλέον αρκετοί εκπαιδευτικοί πιεζόμενοι να καλύψουν κάποιο συγκεκριμένο μέρος της ύλης χρησιμοποιούν μικρό ή καθόλου μέρος της διδακτικής τους ώρας για εποικοδομητική αξιολόγηση ή να για ξαναδιδάξουν μέρη του αναλυτικού προγράμματος που ενδεχομένως χρειάζονται αναλυτικότερη προσέγγιση. Τα σχολεία θα πρέπει να βεβαιώνουν πως τα δεδομένα που μεταφέρονται στην τάξη είναι φιλικά στη χρήση, άμεσα και ακριβή. Οι μαθητές και οι καθηγητές θα έχουν περισσότερα οφέλη όταν οι υπολογιστές και τα άλλα είδη τεχνολογίας χρησιμοποιούνται συνεχώς και χωρίς διαχωριστικές γραμμές τόσο στη διδασκαλία όσο και στην αξιολόγηση.

Η επικαιροποίηση των πληροφοριών για κάθε μαθητή είναι ένα σημαντικό στοιχείο σχετικά με τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι δάσκαλοι διδάσκουν και οι μαθητές μαθαίνουν. Οι μαθητές θα πρέπει διαρκώς να μαθαίνουν και να προοδεύουν στα διάφορα μαθήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Όταν οι καθηγητές έχουν πρόσβαση σε δεδομένα για να αξιολογήσουν κατάλληλα την πρόοδο του μαθητή αποκτούν και τη δυνατότητα να επιλέγουν περισσότερο εξατομικευμένη διδασκαλία. Καθώς η εποικοδομητική αξιολόγηση σε ιδανικές συνθήκες γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης, δίνει στους καθηγητές και μαθητές τη δυνατότητα να επικαιροποιούν την ανατροφοδότηση. Επιτυγχάνεται η εξατομικευμένη διδασκαλία επιτρέποντας σε μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά μοτίβα να διδάσκονται μέσα στην ίδια τάξη. Η εποικοδομητική αξιολόγηση δεν γίνεται μόνο για να επιβραβεύσει τους πολύ καλούς μαθητές, αλλά επιπλέον σχετίζεται με την εξατομικευμένη διδασκαλία έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορέσουν να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους

Τα σχολεία χρησιμοποιούν online αξιολογήσεις μέσω ασφαλών διαδικτυακών συνδέσεων για να αξιολογήσουν την κατανόηση του μαθητή σε συνάρτηση με τη μεθοδολογία διδασκαλίας. Η online αξιολόγηση χρησιμοποιείται για διάφορους επιπλέον λόγους, όπως για ανατροφοδότηση στον καθηγητή ή το μαθητή ειδικότερα για αυτούς με χαμηλές επιδόσεις, προσθετικά για την προαγωγή των μαθητών και σε ορισμένες περιπτώσεις να διευκολύνει τη βελτιστοποίηση των δοκιμασιών που τίθενται σε εθνικό επίπεδο. “Βάσει του γεγονότος πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλλει την ταχύτητα και την τοπολογία των αξιολογήσεων, ανάμεσα στις άμεσες επιλογές θα πρέπει να είναι η ενσωμάτωση της διαδικτυακής αξιολόγηση στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων. Οι μέρες των χειρόγραφων διαγωνισμάτων και των φωτοαντιγράφων στις τάξεις για τη μαθητική αξιολόγηση, σταδιακά θα πρέπει να φθίνει. Καθώς διευρύνεται το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος οι καθηγητές δεν διαθέτουν το χρόνο να χρησιμοποιήσουν κλασικές μεθόδους με χαρτί προκειμένου να επιτύχουν εποικοδομητική αξιολόγηση όταν την ίδια στιγμή είναι διαθέσιμα ποικιλία από τεχνολογικά εργαλεία, όπως ισχυρές συσκευές χειρός ή λογισμικά”, καταλήγει η μελέτη. Τα ιστολόγια (Blogs) οι συζητήσεις (chats) και τα Wikis χρησιμοποιούνται στην τάξη βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τι είναι αυτό που γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν οι μαθητές τους. Σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ χρησιμοποιούνται λογισμικά και συστήματα τεχνολογίας που δίνουν τη δυνατότητα στους καθηγητές μέσω τυπικών και μη-τυπικών αξιολογήσεων να καταγράψουν την εβδομαδιαία ή ημερήσια πρόοδο των μαθητών τους. Αυτοί οι τύπου εποικοδομητικής αξιολόγησης κρατούν τους μαθητές σε επαφή με τους στόχους που έχουν βάλει δίνοντάς τους ευκαιρίες να συμμετάσχουν να αναδυόμενες δραστηριότητες βάσει των ικανοτήτων τους και των αναγκών τους.

Σχετικά άρθρα για περαιτέρω ανάγνωση

Αφήστε μια απάντηση