Βακτηριακή ταυτοποίηση: εικονικό εργαστήριο

virtual-lab-bacterial

Το Bacterial Identification Virtual Lab είναι μία διαδικτυκή εφαρμογή που επιτρέπει την ξενάγηση και την εργασία σε ένα εικονικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. Ο χρήστης μπορεί να υλοποίησει μία ή όλες από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Sample Prep (προετοιμασία δείγματος)
  2. PCR Amplification (κύκλοι PCR)
  3. PCR Purification (καθαρισμός προϊόντας PCR)
  4. Sequencing Prep (αλληλούχιση)
  5. DNA Sequencing (αλληλούχιση DNA)
  6. Sequencing Analysis (ανάλυση αλληλούχισης).

Οι εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες για τη βηματική υλοποίηση των πειραμάτων καθώς και επιπλέον στοιχεία για κάθε διαδικασία. Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο μικρά παράθυρα: στο αριστερό υλοποιείται η εργαστηριακή δραστηριότητα και στο δεξί παρέχονται οι πληροφορίες. Για να ξεκινήσει πατήστε στο σημείο που γράφει “Click to enter the lab”, στο μικρό αριστερό παράθυρο.

Μία πολύ καλή δυνατότητα για την εμπλοκή των μαθητών του Λυκείου σε πειράματα Μοριακής Βιολογίας.

Δείτε την εφαρμογή.

Αφήστε μια απάντηση

%d