Δηλώσεις για τη Διδασκαλία της Εξέλιξης

Ημερίδα Βιολογίας «Εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής στη γη»

Στην Αμερική εξακολουθεί ακόμα και υπάρχει διαξιφισμός μεταξύ εξελικτικής και δημιουργισμού. Συχνά – πυκνά γίνονται δικαστήρια σε διάφορες πολιτείες, αλλά γενικά τις περισσότερες φορές το συμπέρασμα είναι πως η εξελικτική θεωρία στηρίζεται σε γεγονότα και αποτελεί μία εγκαθιδρυμένη θεωρία.

Στα πλαίσια αυτού του δημόσιου διαλόγου, διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανακοινώνουν δημόσιες δηλώσεις για την σπουδαιότητα της Διδασκαλίας της Εξέλιξης και γιατί θα πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο της μόρφωσης των σύγχρονων ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο τα τμήματα Βιολογίας, Department of Biology at the University of Central Oklahoma και Department of Biological Sciences at Southwest Oklahoma State University, δημοσίευσαν δύο ξεχωριστές δηλώσεις οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε αρκετές ήδη υπάρχουσες.

Ειδικότερα, στη δήλωση του Department of Biology at the University of Central Oklahoma μεταξύ άλλων διαβάζω:

Η θεωρία της εξέλιξης είναι η ενοποιητική θεωρία στη βιολογία, ενώ το γεγονός της εξέλιξης δεν αμφισβητείται από την επιστημονική κοινότητα.

Στη δήλωση του Department of Biological Sciences at Southwest Oklahoma State University, έχει ενδιαφέρον το εξής σημείο:

Η θεωρία της εξέλιξης υποστηρίζεται από συντριπτικές επιστημονικές αποδείξεις και να είναι αποδεκτή από την πλειονότητα των επιστημόνων. Είναι θεμελιώδης για την κατανόηση σε όλους τους τομείς της βιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και της διατήρησης των οικοσυστημάτων.

Αφήστε μια απάντηση