Διαδραστικός χάρτης για την κλιματική αλλαγή

Yale Climate Opinion Maps

Το πρότζεκτ του Yale με τίτλο “Yale Project on Climate Change“, προσπαθεί να αποτυπώσει τις γνώμες και τις στάσεις των Αμερικανών σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα υλοποιεί έρευνες, όπου καταγράφονται διάφορα στοιχεία σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Σήμερα μας προσφέρουν κάτι ακόμα πιο εξαιρετικό: την οπτικοποίηση όλων αυτών των ερευνών όπου παρουσιάζονται με τη μορφή διαδραστικών χαρτών τα αποτελέσματα από τις εν λόγω έρευνες.

Δείτε ενδιαφέροντα στοιχεία από τους διαδραστικούς χάρτες προερχόμενα τόσο από πολίτες όσο και από υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής.

Αφήστε μια απάντηση