Διαχωρισμός οικοθέσεων και συνύπαρξη ειδών

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της οικολογίας είναι το πώς παρόμοια ζώα συνυπάρχουν στον ίδιο τόπο. Ο Dr Robert Pringle και η ερευνητική του ομάδα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για να κατανοήσουν καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους τρία διαφορετικά είδη αφρικανικών αντιλοπών, διαχωρίζουν τα ενδιαιτήματά τους στο εσωτερικό του οικοτόπου τους.

Η ερευνητική ομάδα τοποθετεί περιλαίμια στα ζώα για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους μέσω της τεχνολογίας GPS, επιτρέποντάς τους να δουν ότι κάθε είδος εξειδικεύεται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό μέρος του βιότοπου της σαβάνας.

Η ερευνητική ομάδα συλλέγει επίσης κοπριά από τα ζώα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν μια τεχνική που ονομάζεται μεταβιοποίηση (metabarcoding), κατά την οποία το φυτικό DΝΑ που απομονώνεται από τα δείγματα κοπριάς χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει ένα προφίλ διατροφής, δηλαδή ποια είδη φυτών τρώει κάθε ζώο. Συνδυάζοντας, τα χωρικά δεδομένα και τα προφίλ διατροφής οι επιστήμονες κατανοούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν τα ζώα αποφεύγοντας τον άμεσο ανταγωνισμό.

Στο παρακάτω βίντεο δείτε τον καθηγητή Robert Pringle εν ώρα έρευνας, ενώ στο συνοδευτικό συνοδευτικό φύλλο εργασίας οι μαθητές μπορούν να εξετάσουν λεπτομερώς τις ερευνητικές μεθόδους και τα δεδομένα του Pringle.

Δείτε το βίντεο από το youtube:

Επίσης μπορείτε να ανακτήσετε το βίντεο σε διάφορες μορφές:

Εξαιρετικό βίντεο, όπου περιγράφεται αναλυτική η ζωή ενός ερευνητή στο πεδίο. Επιπλέον μπορούμε να δούμε τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, αναλυτικά και σε πραγματικές συνθήκες. Αρκετά σημαντικό και διαφωτιστικό για τους μαθητές, για το πώς οι Βιολόγοι κατορθώνουν να μελετήσουν το φυσικό κόσμο. Συνοδεύεται από φύλλο εργασίας-δραστηριοτήτων που επιτρέπει να εντάξουμε το βίντεο μέσα στη σχολική μας αίθουσα και να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η επιστήμη, για τη φύση της επιστήμης (Nature Of Science-NOS). Ανακτήστε το φύλλο δραστηριοτήτων, σε μορφή αρχείου .pdf.

Πηγή: HHMI Biointeractive

Αφήστε μια απάντηση