Διδασκαλία μέσω της προσέγγισης Responsible Research and Innovation (RRI)

Με την εισαγωγή του RRI (Responsible Research and Innovation) – “Υπεύθυνη ‘Ερευνα και Καινοτομία” οι μαθητές έρχονται σε επαφή με θέματα ηθικής και επιχειρηματολογίας στην εκπαίδευση. Μπορούν έτσι να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να διευρύνουν τις δεξιότητες συνεργασίας τους και να αποκτήσουν την ικανότητα διαχείρισης πολυθεματικά και επιστημονικά τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Το European Schoolnet έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με τίτλο “RRI in practice for schools. Handbook for teachers”, με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να εντάξουν πρακτικές RRI στην τάξη τους.

Το εγχειρίδιο περιέχει διαβαθμισμένο υλικό, μία αφετηρία στο τι είναι το RRI και πώς μπορεί να εμπλακεί ένας μαθητής μέχρι την αναφορά σε δυσκολίες και προβλήματα, υλοποίηση προσομοιώσεων και παιχνίδια ρόλων με συμμετοχή πλήθους ενδιαφερομένων.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του European Schoolnet σχετικά με το θέμα, στο RRI Tools.

Μπορείτε να ανακτήσετε σε μορφή αρχείου .pdf το εγχειρίδιο “RRI in practice for schools. Handbook for teachers“.

Αφήστε μια απάντηση