Δραστηριότητα σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπου

Οι Chris Bayer και Michael Luberda έχουν δημιουργήσει μία εργαστηριακή δραστηριότητα που επιτρέπει στους μαθητές να μετρήσουν κρανία ανθρωπιδών και να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για την εξέλιξη του ανθρώπου.

Δείτε την ιστοσελίδα της δραστηριότητας.

Δείτε τη δημοσίευση της σχετικής εργασίας στο PLOS.

Αποκτήστε τη δραστηριότητα (είναι στα αγγλικά, αρχείο .pdf).

Αφήστε μια απάντηση