Δωρεάν Διαδικτυακό Περιοδικό Prime: PRIME International journal

prime-mag

Το το 2ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού PRIME είναι αφιερωμένο σε επιλεγμένες εργασίες του 1ου συνεδρίου της ΕΕΠΕΚ (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) έχουν υποβληθεί για ανάρτηση και θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις:

Front Page – Inside 1st Page -(Greek & English Version)
Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης: «Μετασχηματίζοντας» Μαθητές του Γυμνασίου Μέσω της Τέχνης. Η Προσέγγιση του Προβλήματος της Παιδικής Εκμετάλλευσης Theory of Transformative Learning: «Transforming» High School Students through Art. An approach to Child Exploitation Problem

Alexandropoulou Α.

1
Διδάσκοντας τη Γενιά του Διαδικτύου: Η χρήση του Edmodo για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Teaching the Net Generation: The use of Edmodo to support the learning process in primary education

Douvlis Τ., Gidas G., Kolokotronis D.

16
Η Αγγλική Γλώσσα ως Εργαλείο Διαθεματικότητας στα Μαθηματικά, στη Φυσική και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση English Language Teaching: a tool in Interdisciplinary Instruction of Mathematics, Physics and Environmental Education

Florou P., Kotarinou P., Kyzeridi M., Houpi M

28
Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης του μαθητή/τριας: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων. Εμπειρική έρευνα. Alternative evaluation forms of students the opinions of teachers and parents. Empirical study

Grosdos S.

42
Αειφόρος Ανάπτυξη: Γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γυμνασίου Sustainable Development: Knowledge and beliefs of junior high school teachers

Kadigiannopoulos G.

54
«Ζητώ βοήθεια»: Ψηφιακές Ιστορίες από και για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες «Asking for Help»: Digital Stories from and for Children with Special Education Needs

Kokkinou H., Kasidouli A..

64
Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: δυνατότητες και περιορισμοί ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations

Papakonstantinou P.

74
«Τα δημόσια γλυπτά της Φλώρινας μιλούν για την ιστορία του τόπου μας: Δημιουργία ψηφιακού χάρτη των μνημείων με την χρήση του google maps».
“The Public sculptures of Florina talk about our Local history: Creating a digital map of the sculptures using the Google platform”
Sechidis K., Arvanitakis J.
84
Εισαγωγή καινοτομιών: μοχλός βελτίωσης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου Adoption of innovations: a lever for improving the teacher and the educational process

Soula N., Chatzipanagiotou P.

93
Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος αγωγής υγείας στη σχολική υγιεινή και ασφάλεια από σχολική νοσηλεύτρια Development, implementation and evaluation of a health education program on school hygiene and safety by a school nurse

Syrou N., Sourtzi P.

105
Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία Educational Robotics in Pre-School and Primary Education

Tsoukala K., Halkiadaki Z.

118

Σχετικά άρθρα για περαιτέρω ανάγνωση

Αφήστε μια απάντηση