Δωρεάν πρόσβαση στο Evolution: Education and Outreach

Evolution: Education and Outreach

Evolution: Education and Outreach

Ο εκδοτικός οίκος SpringerLink προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα τεύχη του περιοδικού “Evolution: Education and Outreach” καθώς και σε αυτά που θα εκδοθούν στη συνέχεια.

Το “Evolution: Education and Outreach” είναι ένα περιοδικό που έχει ως στόχο την προώθηση, την ακριβή κατανόηση και την ολοκληρωμένη διδασκαλία της εξελικτικής θεωρίας. Στα άρθρα του θα βρείτε ενδιαφέροντα κείμενα για θέματα συν-εξέλιξης, βιογεωγραφίας, εξέλιξης και ιατρικής, εξέλιξης και μουσείων, ανθρώπινης εξέλιξης, κά. Επιπλέον θα εντοπίσετε ενδιαφέρουσες διδακτικές προτάσεις, προσεγγίσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της εξέλιξης και σίγουρα αρκετά ερεθίσματα για μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση της εξέλιξης.

Δείτε και τρία άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο εν λόγω περιοδικού από Έλληνες ερευνητές:

Καλή σας ανάγνωση και αναμένουμε προτάσεις για ενδιαφέροντα άρθρα που εντοπίσατε.

Αφήστε μια απάντηση

%d