Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο ‘Denying Evolution: Creationism, Scientism, and the Nature of Science (2002/2017)’

Ο Massimo Pigliucci είναι φιλόσοφος στην φύση της επιστήμης. Το πόνημά του ‘Denying Evolution’ προσπαθεί να πάρει θέση για τη ‘διαμάχη’ μεταξύ δημιουργισμού και επιστήμης, κριτικάροντας τόσο την άλογη επιχειρηματολογία του δημιουργισμού όσο και την προσέγγιση της επιστήμης να αυτοπαρουσιάζεται ως ένας ακόμα -ισμός.

Το κύριο μέρος του βιβλίου εστιάζεται στην εντοπισμό των σφαλμάτων του δημιουργισμού και των λαθών που γίνονται από την πλευρά των επιστημόνων και των εκπαιδευτικών της επιστήμης. Πέρα από τις διαπιστώσεις στοχάζεται και σε προτεινόμενες λύσεις, όπως την καλύτερη κατανόηση της επιστήμης στα διαφορετικά νοητικά επίπεδα των μαθητών μέχρι και τις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι με την κριτική σκέψη.

Ανακτήστε το βιβλίο σε μορφή αρχείου .pdf.

Αφήστε μια απάντηση