Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης

open-access

Πλήθος περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης, από τη βιβλιοθήκη του Χαρακόπειου Πανεπιστημίου.

Κοσμόπολις
Η δημιουργία της συλλογής αποτέλεσε το φυσικό αντικείμενο της δράσης «Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του περιεχομένου Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών», και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Τηλεφάεσσα: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 14 φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, από το 1834 ώς το 1930.

Πλειάς
Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με ομάδα πτυχιούχων Φιλολογίας και την Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) και περιλαμβάνει το περιεχόμενο 26 τίτλων ελληνικών περιοδικών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα από τη συλλογή του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ).

Δεξαμένη
Η Δεξαμένη αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα». Η συλλογή, σε αυτή την πρώτη φάση λειτουργίας της θα φιλοξενεί το πλήρες κείμενο δύο σημαντικών ελληνικών περιοδικών στον χώρο της φιλοσοφίας και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών, των «ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ» και «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», με τους υπεύθυνους έκδοσης των οποίων το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει σχετική συμφωνία.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ALPHA BANK

Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

Όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά περιοδικά είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο μέσω του ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), ως επιστημονικός εκδότης τους.

2 Απαντήσεις

  1. 16 Δεκεμβρίου 2014

    […] Πλήθος περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης, από τη βιβλιοθήκη του Χαρακόπειου Πανεπιστημίου.  […]

  2. 2 Ιουλίου 2015

    […] παλαιότερη ανάρτηση σχετικά με περιοδικά ανοιχτής […]

Αφήστε μια απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: