Επιλογή ερωτήσεων για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, είναι μία δύσκολη εκπαιδευτική διεργασία καθώς απαιτεί ενεργοποίηση ανώτερων πνευματικών λειτουργιών, άρα και αυξημένη νοητική συμμετοχή τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο και από την πλευρά του μαθητή.

Τα περίπλοκα σχήματα θεωριών μάθησης και διδακτικών προσεγγίσεων πολλές φορές είναι αποτρεπτικά παρά ενθαρρυντικά για μία τέτοια κατεύθυνση του μαθήματος. Πολύ δε περισσότερο που ο πλουραλισμός αυτών των προσεγγίσεων αφήνει συχνά έκθετο τον εκπαιδευτικό, αδύναμο να επιλέξει ανάμεσα σε αντιμαχόμενες κουλτούρες και σχολές θεωριών. Και τότε, η πρόθεση για το “κάτι παραπάνω” μετατρέπεται σε παραίτηση και αδυναμία εμπλοκής.

Ο οργανισμός Global Digital Citizen, προσπαθεί να προσφέρει ευκολίες χωρίς όμως να αδιαφορεί για τις υπάρχουσες θεωρίες. Έτσι προτείνει μία σειρά ερωτήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε τελείως διαφορετικά επιστημονικά πεδία και να προάγουν την κριτική σκέψη. Ο προτεινόμενος οδηγός περιέχει ερωτήσεις ανά κατηγορία, Who, What, Where, When, Why, and How. Για κάθε κατηγορία υπάρχουν 8 ερωτήσεις που ξεκινούν με την αντίστοιχη ερώτηση της κατηγορίας. Οι ερωτήσεις είναι ευρύτερης κατεύθυνσης ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά διδακτική αντικείμενα. Σίγουρα δεν αποτελεί μία ολοκληρωμένη λίστα, αλλά έναν οδηγό που βοηθά μαθητές και  καθηγητές να σκεφτούν κριτικά και να καλλιεργήσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες.

Δείτε το σχετικό οδηγό στην παρακάτω εικόνα ή ανακτήστε τον σε μορφή pdf για εύκολη εκτύπωση.

1 Απάντηση

  1. 22 Ιανουαρίου 2018

    […] ερωτήσεων για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης Παναγιώτης Στασινάκης Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, είναι μία δύσκολη […]

Αφήστε μια απάντηση

%d