Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση υπηρεσιών του WEB 2.0 στη διδακτική διαδικασία « b(io)log

teacher_prep

 

    • Άρχισε σήμερα στο 2ο ΠΕΚ Αθηνών κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα τη χρήση υπηρεσιών του WEB 2.0 στη διδακτική διαδικασία
    • Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά στην εκμάθηση των λογισμικών των blog, των wiki  και περιλαμβάνει ενδεικτικές  προτάσεις αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών στη διδασκαλία της Βιολογίας. Θα επιδειχθεί επίσης το λογισμικό MOODLE και οι δυνατότητες χρήσης του, στη δημιουργία επιμορφούμενων κοινοτήτων εκπαιδευτικών
    • Στο πλαίσιο τους οι επιμορφούμενοι κατασκευάζουν το δικό τους blog, τη δική τους ιστοσελίδα wiki και συντάσσουν και υλοποιούν σενάρια ένταξης των εργαλείων αυτών στη διδασκαλία
    • Το υλικό που παρέχεται στους συναδέλφους, θα αναρτηθεί προσεχώς στο ιστολόγιο

Αφήστε μια απάντηση