Επιστημονικές ερευνητικές εργασίες για μαθητές και πολίτες: Citizen Science Projects

citizen-science

Τα Citizen Science Projects είναι μία αρκετά διαδεδομένη πρακτική όπου οργανισμοί, πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιστούτα οργανώνουν ερευνητική δουλειά, όπου οι πολίτες αναλαμβάνουν το ρόλο του επιστήμονα. Ειδικότερα πολίτες από όλα τα μέρη του κόσμου ή από συγκεκριμές περιοχές, ανάλογα με το στόχο του προγράμματος, συλλέγουν δεδομένα-στοιχεία τα οποία αναρτούν σε ειδικές πλατφόρμες όπου οι επιστήμονες αναλύουν, συσχετίζουν και εξάγουν συμπεράσματα ή ανατροφοδοτούν την έρευνά τους.

Η συμμετοχή στα περισσότερα εξ αυτών γίνεται χωρίς κάποιο οικονομικό κόστος, απλά οι ‘ερευνητές-πολίτες’ πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρότυπα συλλογής δεδομένων ή να μελετήσουν κάποιες οδηγίες ή ακόμα και να παρακολουθήσουν κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο.

Αρκετά από αυτά μπορούν να γίνουν στο σχολείο μας, είτε ως εργασίες στα πλαίσια κάποιου μαθήματος βιολογίας, είτε σε κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή ακόμα και ως ερευνητική εργασία, καθώς πολλά από αυτά τα citizen science projects είναι διαθεματικά.

Μία αναζήτηση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως ‘citizen science’ ή ‘citizen project’ ή ‘citizen science citizen science’ θα σας επστρέψει αρκετά αποτελέσματα ενώ θα βρείτε και αρκετές ιστοσελίδες που τα συγκεντρώνουν και τα κατηγοριοποιούν.

Παρακάτω ορισμένα ενδιαφέροντα, με βιολογικό περιεχόμενο:

Αν τελικά αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε κάποιο, μπορείτε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας.

Αφήστε μια απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: