Η λειτουργία του νευρώνα: πόστερ μεγάλων διαστάσεων σε ψηφιακή μορφή

neuro_poster_thumb

Ένα πόστερ μεγάλων διαστάσεων (έχει σχεδιαστεί για μέγιστη εκτύπωση μεγέθους 29.5″ x 23.5″), που περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία ενός νευρώνα καθώς και τον τρόπο μεταφοράς ηλεκτρικών και χημικών μηνυμάτων.

Το πόστερ προέρχεται από το Howard Hughes Medical Institute, και είναι μέρος του υλικού “Holiday Lectures on Science, Making Your Mind: Molecules, Motion, and Memory“.

Κατεβάστε το πόστερ σε μεγάλο μέγεθος και μορφή .jpg (συμπιεσμένο μέσα στο αρχείο .zip).

Αφήστε μια απάντηση

%d