Η πρώτη διατύπωση του Wallace, σχετικά με τη διαπίστωση της εξέλιξης

Alfred Russel Wallace

Πηγή: Wallace Online

Ως γνωστό, το 2013 έχει οριστεί “Έτος Wallace – Γουάλας”. Και νομίζω πως είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε ενδιαφέροντα πράγματα για τον συνυπεύθυνο για τη Θεωρία της Εξέλιξης, η οποία σας μας τους νεώτερους έχει μεταφερθεί ως Δαρβινισμός. Μάλιστα ο ίδιος ο Wallace είχε δημοσιεύσει βιβλίο με τον τίτλο “Δαρβινισμός”, ενώ συχνά στα γραπτά του εκφράζει το θαυμασμό του για τον Κάρολο Δαρβίνο. Βέβαια και ο ίδιος ο Δαρβίνος επικοινωνούσε συχνά με τον Wallace, καθώς τον θεωρούσε αρκετά ευφυή άνθρωπο, ικανό να λύσει διάφορα επιστημονικά προβλήματα που άλλοι ούτε θα μπορούσαν να αγγίξουν. Γενικά, από τις αναφορές του Wallace, φαίνεται πως μεταξύ τους υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας, εκτίμηση και βέβαια σεβασμός. Όμως, δεν λείπουν οι διαφορετικές εκτιμήσεις και προσεγγίσεις σε αρκετά θέματα, όπως π.χ. ο Wallace από πολύ νωρίς προσπαθούσε να πείσει το Δαρβίνο πως η Θεωρία της Παγγένεσης (σχετικά με την κληρονόμηση των χαρακτηριστικών) δεν φαίνεται να είναι σωστή.

Στη σημερινή ανάρτηση θα αναφερθώ στο “Νόμο Sarawak”, δηλαδή των πρώτη αναφορά του Wallace σχετικά με την παρατήρηση της εξέλιξης. Παρακάτω βλέπετε τη σχετική σελίδα από τη δημοσίευση: “Wallace, A. R. 1855. On the law which has regulated the introduction of new species. Annals and Magazine of Natural History (ser. 2) 16 (93): 184-196.”, με τον τίτλο “On the Law which has Regulated the Introduction of New Species” (Ο νόμος που ρυθμίζει την εμφάνιση νέων ειδών).

Wallace - Sarawak law

Πηγή: Wallace Online

Ας δούμε ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της δημοσίευσης:

  • η δημοσίευση αυτή γίνεται το Φεβρουάριο του 1855, δηλαδή 4 χρόνια πριν από τη δημοσίευση εκ μέρους του Δαρβίνου του μνημειώδους έργου με θέμα την “Προέλευση των Ειδών” (το Νοέμβριο του 1859)
  • ονομάζεται “Νόμος Sarawak”, επειδή εκείνη την περίοδο ο Wallace βρίσκεται στην περιοχή Sarawak, στο Βόρνεο
  • στην ανακοίνωση το βασικό θέμα είναι πως οι σταδιακές γεωλογικές μεταβολές σχετίζονται με την κατανομή φυτών και ζώων, άρα συσχετίζει άμεσα την εξέλιξη των οργανισμών με τη γεωλογία και της γεωγραφία της εκάστοτε περιοχής

Ο Wallace αρχίζει ως εξής: “Οι ακόλουθες προτάσεις από την Οργανική Γεωργαφία και τη Γεωλογία, παρέχουν τα βασικά γεγονότα πάνω στα οποία στηρίζεται η υπόθεση”. Στη συνέχεια περιγράφει συγκεκριμένες γεωγραφικές και γεωλογικές αποδείξεις, για να καταλήξει στον “Νόμο του Sarawak”: “Κάθε είδος έχει υπάρξει ταυτόχρονα τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο με ένα προϋπάρχων αρκετά συγγενικό είδος”. Φαίνεται ότι ο Wallace κατανοούσε το αποτέλεσμα της εξέλιξης, αλλά σίγουρα δεν είχε κατά νου κάποιο μόντελο ή μηχανισμό για το πώς μπορούσε αυτή να πραγματοποιηθεί (δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα από τη δημοσίευση του 1855).

Wallace - Sarawak Law

Πηγή: Wallace Online

Σίγουρα η βιογραφία και η εργογραφία του Wallace έχει αρκετό ενδιαφέρον και σημαντικά γεγονότα που μπορούν να αποτελέσουν καλά παραδείγματα για να μιλήσουμε στους μαθητές μας για θέματα από τη Φύση και την Ιστορία της Βιολογικής Επιστήμης.

Ήδη έχω αναρτήσει για ανάγνωση σε Kindle τους δύο τόμους από τη ζωή του Wallace (Τόμος Ι και Τόμος ΙΙ), όπου μπορείτε να διαβάσετε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και να σχηματίσεται μία άποψη για τον επιστήμονα Wallace.

Σύντομα θα επανέρθω με νέες αναρτήσεις σχετικά με τον Alfred Russel Wallace…

Αφήστε μια απάντηση

%d