“Η Τάξη του μέλλοντος”

teaching_strategy

Διαβάζοντας το post του thecleversheep (Rodd Lucier) προσπάθησα να σκεφτώ τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις που έβαλε προκειμένου να παρακινήσει τους επιμορφούμενούς του να σχεδιάσουν μία “Τάξη του Μέλλοντος”.

1. Ποιές γενικές τάσεις είναι πιθανότερο να επηρεάσουν την τάξη σου;
2. Πώς θα αλλάξει η τάξη σου;
3. Ποιά εργαλεία θα χρειαστείς για να μεθοδεύσεις αυτές τις γενικές αρχές;
4. Τι θα χρειαστεί να μάθεις;
5. Τι θα χρειαστεί να ξεμάθεις;

Προσπαθώντας να σκεφτώ απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, νομίζω πως η πιο σημαντική ερώτηση είναι η τελευταία.

Ενδεχομένως πολλά θα πρέπει να ξεμάθουμε, για να μπορούμε να έχουμε ενεργό ρόλο σε μία τάξη του μέλλοντος.

– [Τη μοναδικότητα και την αυθεντία του σχολικού εγχειριδίου]
– [Να επαναλαμβάνουμε τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άλλοι μας μάθαιναν]
– [Την εργασία κατά μόνας]. Συνεργασία, συνδιαμόρφωση, συνύπαρξη, συναπόφαση θα πρέπει να είναι ο πυρήνας της δράση μας
– [Πως στόχος μας είναι οι βαθμοθηρία και η διαρκής αξιολόγηση του μαθητή]. Ίσως θα πρέπει να δούμε την αξιολόγηση του μαθητή ως μία καλή ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέπτη και να αντιληφθούμε την επιτυχία ή την αποτυχία της διδασκαλία μας
– [Ό,τι μάθαμε, μάθαμε]. Συνεχής επιμόρφωση, παρακολούθησε τεκταινόμενων σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τελική ανάλυση οφείλουμε να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες. Να αναζητούμε τη διαρκή μας βελτίωση
– [Εγώ δεν ξέρω υπολογιστές ή θεωρώ ότι δεν μπορούνε να με βοηθήσουν να κάνω το μάθημά μου καλύτερο]. Πάντοτε αναρωτιέμαι, αυτοί που είναι τόσο αρνητικοί στις νέες τεχνολογίες από που αντλούν επιχειρήματα για κάτι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ; Ή μήπως απλά επιλέγουν να εκμεταλλευτούν την άγνοιά τους για να κάνουν και λιγότερα πράγματα;
– [Το ίντερνετ είναι ο δαίμονας για όλα τα κακά μας]. Είναι τόσο αναγκαίο να αλλάξει η οπτική που έχουμε για το διαδίκτυο και τις δυνατότητές του και να εξοπλίσουμε τους μαθητές μας με την ικανότητα να ξεπερνούν σκοπέλους και να μπορούν να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτών που διαβάζουν στο διαδίκτυο.
– [Αν το πρόγραμμα δεν είναι μάϊκροσοφτ, δεν δουλεύει]. Το ανοικτό λογισμικό και η φιλοσοφία του είναι διαθέσιμο σε καθέναν από εμάς. Με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Εσύ τι θα έλεγες ότι πρέπει να ξεμάθουμε;

Αφήστε μια απάντηση