Κάνε μία ερώτηση για τη σημασία του ύπνου στην υγεία, τη μνήμη και τη μάθηση…

Ίδρυμα Ευγενίδου, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Ύπνου, Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Ίδρυμα Ευγενίδου, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Ύπνου, Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Ύπνου, η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων προσκαλούν τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να επεξεργαστούν το θέμα «Η σημασία του ύπνου στην υγεία, τη μνήμη και τη μάθηση» και να στείλουν μία ερώτηση 3 γραμμών ανά τάξη. Οι μαθητές μπορούν να στείλουν επίσης επώνυμα ή ανώνυμα μια εμπειρία τους.

Οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα απαντηθούν ως μέρος των ομιλιών ειδικών επιστημόνων κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2013 στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και μέσω “Live Streaming”.  Επιπλέον, οι ομιλίες θα κινηματογραφηθούν και θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό μέσω των ιστοσελίδων των συνεργαζόμενων φορέων.

Οι μαθητές μπορούν να κάνουν χρήση του βίντεο που αποστέλλεται μαζί με αυτήν την ανακοίνωση αλλά και να συμβουλευθούν τις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.nhlbi.nih.gov/about/ncsdr/index.htm

http://www.sleepfoundation.org/

http://kidshealth.org/teen/your_body/take_care/sleep.html

http://yoursleep.aasmnet.org/

http://www.sleepapnea.org/

http://www.dana.org

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να εμπνεύσουμε τους μαθητές να ασχοληθούν με τις νευροεπιστήμες και, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους στο μάθημα της Βιολογίας, να προβληματιστούν και να θέσουν τις ερωτήσεις τους για τη σημασία του ύπνου στη ζωή τους.

Βασικός επίσης στόχος είναι να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να γνωρίσουν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας και μάλιστα εκείνον που βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας.

Προτείνουμε λοιπόν στους μαθητές να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες στο e-mail: info@hsfn.gr, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή ερωτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2013.

Σχετικά άρθρα για περαιτέρω ανάγνωση

Αφήστε μια απάντηση