Καταγωγή των ειδών, του Κάρολου Δαρβίνου: σύγκριση μεταξύ των εκδόσεων

Charles Darwin - Κάρολος Δαρβίνος

Διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε τις διάφορες μετατροπές, αλλαγές, προσθήκες και γενικότερες μεταβολές που έκανε ο Κάρολος Δαρβίνος στην “Καταγωγή των Ειδών”.

Αφορά σύγκριση στις έξι Βρετανικές εκδόσεις, που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1859-1872. Η πρώτη ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει το 1959, από τον Morse Peckham, η τωρινή έχει γίνει από την Barbara Bordalejo.

Δείτε την εισαγωγή της διαδικτυακής εκδοτικής προσπάθειας.

Δείτε τα σχόλια της Barbara Bordalejo, με αναλυτικές πληροφορίες για την προσπάθεια και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε.

Επισκεφτείτε το συγκριτικό αποτέλεσμα των εκδόσεων, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε ανά κεφάλαιο, ανά έτος, ανά σελίδα, τόσο στην έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική έκδοση.

Αφήστε μια απάντηση

%d