Μαθαίνοντας με ηλεκτρονικό παιχνίδι: Φωτοσύνθεση και Γενετική

heritage-game

Η Possible Worlds έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικά παιχνίδια για ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχετίζονται με συγκεκριμένες έννοιες – ενότητες των Επιστημών της Φύσης και στοχεύουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν κοινές παρανοήσεις των μαθητών. Δεν είναι γενικού τύπου παιχνίδια, αλλά κατασκευασμένα για να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δύο από αυτά αφορούν τη Βιολογία: η Κληρονομικότητα και η Φωτοσύνθεση.

Το παιχνίδι σχετικά με την κληρονομικότητα ονομάζεται RoboRiot. Πρόκειται για ένα strategy/adventure παιχνίδι, που ολοκληρώνεται σε 8 επίπεδα. Στόχος του είναι να διαχειριστεί δύο κοινές παρανοήσεις σχετικά με τη γενετική: πως η κληρονόμηση των χαρακτηριστικών δεν είναι τυχαία και πως τα επικρατή αλληλόμορφα κληρονομούνται καλύτερα ή ισχυρότερα από τα υπολειπόμενα. Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το RoboRiot πατήστε εδώ, ενώ για να παίξετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.

Το παιχνίδι σχετικά με τη φωτοσύνθεση ονομάζεται The Ruby Realm. Πρόκειται για ένα adventure/maze παιχνίδι που ολοκληρώνεται σε 20 επίπεδα. Στόχος του είναι να διαχειριστεί την κοινή παρανόηση μεταξύ μαθητών, πως η  αύξηση της μάζας των φυτών οφείλεται στο έδαφος. Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το The Ruby Realm πατήστε εδώ, ενώ για να παίξετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.

Μην ξεχνάτε πως είναι εκπαιδευτικά παιχνίδια για ένταξη σε σχολική αίθουσα, οπότε καλό είναι να διαβάσετε στις οδηγίες και τις σχετικές συνδέσεις με το πρόγραμμα σπουδών και τους εκπαιδευτικούς στόχους.

1 Απάντηση

  1. 2 Σεπτεμβρίου 2014

    […] Μεταφορά από τον ιστότοπο http://www.biologyinschool.gr. […]

Αρέσει σε %d bloggers: