Νέα Προγράμματα Σπουδών Βιολογίας για το Λύκειο – 2015

BioMol-Drosophila

Στις 22 Ιανουρίου 2015 στο ΦΕΚ 154, με αριθμό απόφασης 8621/Δ2 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βιολογία» της Α΄, Β΄ τάξης Γενικής Παιδείας Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Δείτε στο αρχείο pdf. το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Αφήστε μια απάντηση