Νέος Παιδαγωγός: πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα

neos-paidagogos_neo

H Οργανωτική & η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» (Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014) ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι – μετά από πληθώρα αιτημάτων – δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής εργασιών, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

ΝΕΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Ευγενίδειο Ίδρυμα (με χωρητικότητα περί τα 700 άτομα) Λ. Συγγρού 387 Αθήνα (Παλαιό Φάληρο)

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 3 & 4 Μαΐου 2014 (Σαββατοκύριακο)

Η κρίση και η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από επιστήμονες των χώρου των επιστημών της εκπαίδευσης και τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς μέχρι τις 30 Μαρτίου 2014.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχοι του Συνεδρίου:
– Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
– Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
– Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς
– Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:
– Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας
– Φοιτητές
– Μεταπτυχιακούς φοιτητές
– Yποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες
– Επιστήμονες των παιδαγωγικών

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τις θεματικές του περιοχές, τις προδιαγραφές των ανακοινώσεων και τις γενικότερες διαδικασίες του, μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου, στη διεύθυνση: http://neospaidagogos.gr

Επικοινωνία: sec@neospaidagogos.gr

Αφήστε μια απάντηση