Νέο τεύχος του περιοδικού ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / OPEN EDUCATION

cover_issue_1_el_GR[1]

Κυκλοφόρησε ο 5ος Τόμος, Τεύχος 1, 2009, του Περιοδικού ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / OPEN EDUCATION/ http://www.openedu.gr/ 

 _________________________________________________________________________________________________________

Editorial  (In Greek)

Antonis Lionarakis

_________________________________________________________________________________________________________

Constructivist design and evaluation of interactive educational software:  a research-based approach and examples (In English)

Christina Solomonidou

_________________________________________________________________________________________________________

Συναισθήματα και Διαδικτυακή – εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το Παράδειγμα της Κύπρου  (In Greek)

Emotions and Online-Distance Education: The Case of Cyprus

Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Μάμας Θεοδώρου, Ανδρέας Παυλάκης 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Distance Education: access for all    (In English)

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: πρόσβαση για όλους

Άννα Κουλικούρδη

_________________________________________________________________________________________________________

What kind of Haptic devices and applications are needed in education? Requirements, Specifications and hands-on experience derived from an IST project   (In English)

Τι είδους συσκευές απτικής ανάδρασης και εφαρμογές χρειαζόμαστε στην εκπαίδευση; Οι απαιτήσεις, οι προδιαγραφές και η εμπειρία που αποκομίσθηκε από ένα IST πρόγραμμα

S. P. Christodoulou, D. M. Garyfallidou, G. S. Ioannidis, T. S. Papatheodorou, Ε. A. Stathi

__________________________________________________________________________________________________________

Διερεύνηση της ενεργητικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών, στην εξ Αποστάσεως συνεργασία τους στο πλαίσιο της επιμόρφωσή τους στην περιοχή των ρευστών.   (In Greek)

Investigation teachers’ active participation and interaction, concerning distance collaboration, during their in service training in fluids.

Απόστολος ΠαρασκευάςΔημήτρης Ψύλλος

_____________________________________________________________________________________________________________

Blended Learning: The transformation of Higher Education Curriculum  (In English)

Ismini Vasileiou

______________________________________________________________________________________________________________

Μία σύνθετη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός υβριδικού – ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση της δικτυακής τεχνολογίας  (In Greek)

Α pedagogical design of a complex instructional intervention with the creation of a hybrid collaborative learning environment

Χαμπιαούρης Κώστας, Ράπτης Αριστοτέλης, Ράπτη Αθανασία, Αναστασιάδης Παναγιώτης

_________________________________________________________________________________________________________________________

Το προηγούμενο τεύχος του Περιοδικού είναι προσβάσιμο και ελεύθερο στην ιστοσελίδα του ΕΔΑΕ  http://www.openedu.gr/

 Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / OPEN EDUCATION είναι μια δίγλωσση περιοδική ηλεκτρονική έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας: «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» 

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/issue/view/1/showToc

Αφήστε μια απάντηση

%d