Οι θέσεις του e-Δικτύου για τον μαθητικό υπολογιστή της Α’ Γυμνασίου

Αξιολόγηση

  • Σε κάθε περίπτωση η παροχή φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μαθητές και μαθήτριες είναι μια σοβαρή ενέργεια με παιδαγωγικές συνέπειες
  • Από τα παραπάνω προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα
  • Μια πρόταση για την «ψηφιακή τάξη» Α’ Γυμνασίου (2009-2010)
  • Πρόκειται για προτάσεις που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τη Διοίκηση, τους/ις εκπαιδευτικούς και τους/ις μαθητές/τριες που θα πάρουν στα χέρια τους φορητούς.
  • Η σχολική χρονιά να έχει χαρακτήρα αποκλειστικά πιλοτικό – πειραματικό και να μη γίνονται απλά κινήσεις για εντυπωσιασμό, χωρίς πραγματική ουσία και αποτέλεσμα.
  • Σε κάθε Νομό να συστηθούν άμεσα «Ομάδες» που θα αναλάβουν την παρακολούθηση και την επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και  εκπαιδευτικών της Α΄ Γυμνασίου στην περιοχή τους. Αυτές μπορεί να αποτελέσουν, σε κάθε νομό, τον πρώτο πυρήνα για τη Δημιουργία «Κέντρου Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας»
  • Το ΥΠΕΠΘ να δημοσιοποιήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα όλο το απαραίτητο παιδαγωγικό υλικό, πέρα από τα διαθέσιμα λογισμικά και τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν τη διδασκαλία στην Α΄ τάξη Γυμνασίου να αξιοποιήσουν τους φορητούς
  • Να δοθεί από το ΥΠΕΠΘ ιδιαίτερη φροντίδα για την Τεχνική υποστήριξη των  σχολείων και την κατάλληλη διαμόρφωση των αιθουσών

Αφήστε μια απάντηση