Ο Θηρευτής έγινε Θήραμα – και στις θάλασσες μας!

Ο αργός αναπαραγωγικός ρυθμός των καρχαριοειδών και ο μικρός αριθμός νεογνών τα καθιστά ιδιαιτέρως ευάλωτα στην υπεραλίευση με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα επιβραδυμένη ανάκαμψη του πληθυσμού τους.

Πηγή: Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

Πηγή: Αρχιπέλαγος
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας


Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

Αφήστε μια απάντηση