Πανελλαδικές Εξετάσεις 2008 – Θέματα & προτεινόμενες απαντήσεις

Βιολογία, Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μπορείτε να δείτε τα θέματα Βιολογίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων καθώς και τις προτεινόμενες απαντήσεις τους.

21/05/08: Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Εσπερινών Λυκείων και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

22/05/08: Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Λυκείων και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

27/05/08: Τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιων Λυκείων και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

02/06/08: Τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Λυκείων και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

01/07/08: Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Επαναληπτικών Εξετάσεων Ημερήσιων Λυκείων και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

01/07/08: Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Επαναληπτικών Εξετάσεων Εσπερινών Λυκείων και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

04/07/08: Τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικών Εξετάσεων Ημερήσιων Λυκείων και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

Αφήστε μια απάντηση