Πανευρωπαϊκή Έρευνα για Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Desire Project

Το Desire είναι ένα πρόγραμμα του European Schoolnet (EUN) που πρωταρχικός του στόχος είναι βρει τρόπους διάχυσης  στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία τους, των αποτελεσμάτων από διάφορες έρευνες και προγράμματα του EUN που αφορούν μεθόδους και πρακτικές στην επιστήμη της εκπαίδευσης. Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011 και θα διαρκέσει για δύο χρόνια.

Στα πλαίσια του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μία online έρευνα για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών διάδοσης των τελευταίων εξελίξεων και των αποτελεσμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, και ειδικότερα στις επιστήμες, την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική. Στο ερωτηματολόγιο αυτό καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, διαχειριστές έργων και φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Με τη συμμετοχή μας θα καταστεί δυνατό να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους διαφορετικούς τρόπους που χρησιμοποιούνται στη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων της επιστήμης της εκπαίδευσης και τον προσδιορισμό αποτελεσματικών μοντέλων για να ενημερωθούν πιθανοί ενδιαφερόμενοι φορείς και κοινό που έχει διάθεση να γνωρίζει σχετικά θέματα.

Το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και μπορεί κανείς να το βρει εδώ.

Το ερωτηματολόγιο για τους διαχειριστές έργων είναι στα αγγλικά και μπορεί κανείς να το βρει εδώ.

Το ερωτηματολόγιο για τους φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής είναι στα αγγλικά και μπορεί κανείς να το βρει εδώ.

Update: Προσπαθώντας να συμπληρώσω κι εγώ το ερωτηματολόγιο (και μετά από υπόδειξη του φίλου Θάνου Καψάλη), διαπιστώνω πως για να το συμπληρώσεις θα πρέπει να έχεις συμμετάσχει σε κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα του EUN. Όπως γράφει χαρακτηριστικά “Από την παρακάτω λίστα προγραμμάτων/έργων, σας παρακαλούμε να επιλέξετε μόνο ένα* στο οποίο συμμετείχατε ως εκπαιδευτικός, συνεργαζόμενος και συμβάλλοντας σε αυτό με κάποιον τρόπο. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις της έρευνας θα αναφέρονται στο πρόγραμμα/έργο που επιλέξατε εδώ.
* Σε περίπτωση που συμμετείχατε σε περισσότερα από ένα προγράμματα, μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο εις διπλούν (μία φορά για κάθε πρόγραμμα) ή μπορείτε να το αποστείλετε σε συναδέλφους σας που εμπλάκηκαν σε άλλο πρόγραμμα”:

 

Αφήστε μια απάντηση