Πανευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Odysseus

Πανευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Odysseus

Ο Πανευρωπαϊκός εκπαιδευτικός διαγωνισμός Odysseus έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους ωθήσει να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν την εξερεύνηση του διαστήματος. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους εργασίες με θέματα πάνω στην αστρονομία και τη διαστημική συνδυάζοντας έτσι τη μάθηση με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους.

Ο Odysseus αφορά μαθητές μεταξύ 14 και 18 ετών από όλες τις χώρες της Ευρώπης και τους καλεί να αναπτύξουν εργασίες για το διάστημα στηριζόμενοι στις γνώσεις τους, την δημιουργικότητα αλλά και την κριτική τους σκέψη. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να σχηματίσουν ομάδες από 2 έως 5 μέλη και να έχουν ως επιβλέποντα ένα εκπαιδευτικό. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να επιλέξουν να διαγωνιστούν σε μια από τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

Οι συμμετέχουσες ομάδες θα διαγωνιστούν πρώτα σε εθνικό επίπεδο όπου και θα ανακηρυχτούν τρεις νικήτριες ομάδες, μια για κάθε κατηγορία. Οι νικήτριες ομάδες από κάθε χώρα θα διαγωνιστούν στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου και θα ανακηρυχτούν οι νικήτριες ομάδες ανά κατηγορία για όλη την Ευρώπη.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι η 15η Ιανουαρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο, ενώ για την υποστήριξη των Ελληνικών Ομάδων του διαγωνισμού Odysseus έχει δημιουργηθεί μία ελληνική ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να βρείτε παραδείγματα, υλικό και αναλυτικότερες πληροφορίες για την ενδεχόμενη συμμετοχή σας.

Αν θελήσετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό με κάποιο θέμα από τη Βιολογία, ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην εξέλιξη της ζωής, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Biology Odysseus

Πηγή: Ελληνική ιστοσελίδα διαγωνισμού Odysseus

Αφήστε μια απάντηση