Πολύκυτταροι – μονοκύτταροι

choanofla

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, στο ActioBioScience, του Nicole King, Ph.D, επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Μοριακής και Κυταρικής Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Καλιφόρνια. Ο King αναφέρεται στο αντικείμενο μελέτης του, που είναι τα Χοανομαστιγωτά, μονοκύτταροι οργανισμοί οι οποίοι φαίνονται να έχουν στενή σχέση με τους πολυκύτταρους και ειδικότερα με τα ζώα. Πρόκειται για περίπου 150 διαφορετικά είδη που ζουν σε όλα τα υδατικά περιβάλλοντα και διαθέτουν συγκεκριμένη δομή. Η μελέτη τους έχει ενδιαφέρον καθώς φαίνεται να αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ μονοκύτταρης και πολυκύτταρης δομής.

Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης είναι τα εξής:

  • τα μέχρι τώρα δεδομένα από απολιθώματα και μοριακές αναλύσεις δείχνουν πως τα ζώα θα πρέπει να εμφανίστηκαν πριν από περίπου 600 εκατομμύρια χρόνια. Τα απολιθώματα δεν μπορούν να αποκαλύψουν πως ήταν η μορφή των πρώτων ζώων ούτε βέβαια και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν
  • τα Χοανομαστιγωτά ίσως αποτελούν τον πρώτο κρίκο στην εξελικτική αλυσίδα που οδήγησε στην εμφάνιση των πολυκύτταρων ζώων. Τόσο κυτταρικές όσος και μοριακές ενδείξεις ενισχύουν την άποψη πως τα χοανομαστιγωτά είναι οι στενότεροι συγγενείς των πολυκύτταρων ζώων
  • η Βιολογία τους ικανοποιεί την θεωρία προέλευσης τον πολυκύτταρων από μονοκύτταρους, για αυτό και οι επιστήμονες θεωρούν πως αυτοί οι οργανισμοί έχουν διατηρήσει αρκετά από τα γενετικά τους δεδομένα που το αποδεικνύουν. Π.χ. έχει βρεθεί πως τα χοανομαστιγωτά εκφράζουν για πρωτείνες που είναι απαραίτητες για την κυτταρική επικοινωνία και την προσκόλληση
  • η πολυκυτταρικότητα είναι διαφορετική σε διάφορους οργανισμούς. Έτσι προτείνεται η ιδέα πως οι διαφορετικοί πολυκύτταροι οργανισμοί έχουν εξελιχθεί από μονοκύτταρους οργανισμούς, πολλές φορές. Ουσιαστικά δηλαδή, κάθε εξελικτική ομάδα πολυκύτταρων έχει ακολουθήσει τη δικιά της εξελικτική πορεία, προερχόμενη από διαφορετικούς μονοκύτταρους οργανισμούς. Τα ζώα, οι μύκητες, τα φυτά και άλλες πολυκυτταρικές ταξινομικές ομάδες έχουν εξελιχθεί μεμονωμένα προς την πολυκυτταρικότητα και κάθε μία από αυτές έχει το δικό της μονοκύτταρο πρόγονο
  • ο μηχανισμός με τον οποίο εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε η πολυκυτταρικότητα είναι μοναδικός και διαφορετικός. Όταν π.χ. εστιαζόμαστε στα ζώα, βλέπουμε ότι η πολυκυτταρικότητα εξελίχθηκε σε αυτή τη σειρά, μόνο μία φορά

Το σύνολο της συνέντευξης

Αφήστε μια απάντηση