Πρακτικά Συνεδρίου

Στον δικτυακό τόπο 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (http://www.ecedu.upatras.gr/hpt) έχουν αναρτηθεί συμπληρωματικά κείμενα ή παρουσιάσεις που δεν έχουν περιληφθεί στις έντυπες εκδόσεις του συνεδρίου (των κ.κ. M. Matthews, Η. Γκουρτσογιάννη και Ν.Λυγερού & Η. Ζησιμόπουλου). Έχει επίσης αναρτηθεί η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου της κας Ρετεντζή «Trafficking Materials and Gendered Experimental Practices: Radium Research in Early 20th Century Vienna».

Ο δικτυακός τόπος του συνεδρίου θα συνεχίσει να λειτουργεί και είναι δυνατόν να φιλοξενήσει κείμενα ή άλλο ερευνητικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.

Αφήστε μια απάντηση