Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»

imathia-sinedrio-2014

Στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2014, στην πόλη της Νάουσας, πραγματοποιήθηκε το 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (αριθμ. Πρωτ. 155377/Γ7/22-10-2013).  Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 800 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, νέοι επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν να αναδείξει ιδέες και εμπειρίες σχετικές με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, workshops (εργαστήρια), προφορικές ανακοινώσεις, εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε., παρουσιάσεις αφίσας και στρογγυλά τραπέζια, που πλαισιώθηκαν από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων (συνολικά 220 εργασίες).

Η ειδικότερη θεματολογία  περιελάμβανε:

 • Παρουσιάσεις διδασκαλιών με τη χρήση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή και στην τάξη.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών (τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη παιδαγωγικού έργου).
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Επιμόρφωση.
 • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.
 • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ.
 • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.
 • Η πλατφόρμα του «Ψηφιακού σχολείου».
 • Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου.
 • Σχεδίαση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης και παρουσίαση εφαρμογών Web 2.0 σε εργαστήρια, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.
 • Scratch Day

Σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα βρείτε σε ψηφιακή μορφή τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.

Επιμέλεια πρακτικών: Σαμαρά Θεοδώρα, Κουσλόγλου Εμμανουήλ, Σαλονικίδης Ιωάννης,  Τζιμόπουλος Νικόλαος

Επιμέλεια δίσκου: Σαλονικίδης Ιωάννης, Σαμαρά Θεοδώρα

Και επειδή το ενδιαφέρον μας είναι κυρίως η Βιολογία, έχω εντοπίσει ορισμένες εισηγήσεις που έχουν περισσότερο βιολογικό ενδιαφέρον:

Αφήστε μια απάντηση