Προδημοσίευση βιβλίου: “Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century”

Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century

Η προδημοσίευση του βιβλίου “Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century” το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από τη βιβλιοθήκη της NAS.

Δείτε προηγούμενη ανάρτηση για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να αποκτήσετε σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο.

Αφήστε μια απάντηση