Σεμινάριο για τα Ανοικτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα

UNESCO OER Logo

OER logo developed by Jonathas Mello with UNESCO and licensed as CC-BY

Για το χρονικό διάστημα 3 – 14 Δεκεμβρίου 2012, οργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Open Educational Resources – OERs” (Ανοικτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα). Το σεμινάριο είναι δωρεάν, στην αγγλική γλώσσα και οργανώνεται από το OER Foundation.

Το σεμινάριο γίνεται με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης και στόχο έχει κοινοποιήσει στο ευρύ κοινό τα ανοικτά εκπαιδευτικά δεδομένα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Μέχρι αυτή τη στιγμή (29/11/2012 – 23:50) έχουν εγγραφεί 241 συμμετέχοντες από 52 διαφορετικά κράτη.

…τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα (OER) είναι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει πέσει στο Δημόσιο Τομέα ή έχει κυκλοφορήσει με κάποιου είδους Ανοιχτή Άδεια, και που επιτρέπει στο χρήστη νόμιμα να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να επιμεληθεί και να αναδιαμοιράσει ελεύθερα αυτό το υλικό. Στόχος των OER είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να ενισχυθεί ο διαμοιρασμός, η καινοτομία και η δημιουργικότητα με ταυτόχρονη ελεύθερη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας παγκοσμίως..

(Πηγή: CreativeCommons)

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.

Εδώ, θα μπορέσετε να βρείτε ένα πόστερ σχετικά με το σεμινάριο.

Αν θέλετε να παρακολουθείτε τις συζητήσεις για το σεμινάριο, μπορείτε να βλέπετε το hashtag #OCL4Ed.

Αφήστε μια απάντηση