Σχέδιο για την ανάκαμψη δέκα ειδών

 

Πριονόψαρο Pristis pristis (Πηγή: ARKive)

Πριονόψαρο Pristis pristis (Πηγή: ARKive)

Η εργασία της διατήρησης φαίνεται πως έχει θετικά αποτελέσματα αν συνοδεύεται από γνώση, αφοσίωση και ισχυρές συνεργασίες. Το μήνυμα αυτό μεταφέρει η ARKive, μία οργάνωση που κλείνει φέτος 10 χρόνια και εργάζεται εντατικά για τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων και τη διατήρηση των ειδών.

Η ARKive συνεργάστηκε στενά με τις Ειδικές Ομάδες Επιβίωσης των Ειδών της IUCN, για να επιλεχθούν δέκα πολύ διαφορετικά είδη, ένα για κάθε έτος της ύπαρξης της ARKive, ως πρεσβευτές για τη διατήρηση. Όλα τα επιλεγμένα είδη βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης. Ωστόσο, ένας ακόμη παράγοντας που συνδέει αυτά τα δέκα είδη είναι ότι ο καθένα φαίνεται να ανακάμπτει, χάρη σε στοχευμένες προσπάθειες διατήρησης με επικεφαλής ειδικούς επιστήμονες. Το σημαντικό έργο θα πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να βελτιωθεί η κατάστασή τους κατά τα επόμενα δέκα χρόνια.

Για να δούμε τα δέκα αυτά διαφορετικά είδη, σε ένα ταξίδι ανακάλυψης.

1. Χελώνα Kemp’s ridley
2. Αντιλόπη Scimitar-horned
3. Όρνεο Asian white-backed
4. Έντομο Lord Howe Island stick
5. Τρωκτικό Juliana’s golden-mole
6. Φυτό Holokea
7. Φρύνος Kihansi spray
8. Νερόπαπια Brown teal
9. Πριονόψαρο Largetooth sawfish
10. Οχιά Mangshan pit

Αφήστε μια απάντηση