Τα ενδιαιτήματα των πτηνών: ‘επιστήμη των πολιτών’

Ένα πλήρες σχέδιο για εργασία με τους μαθητές με θέμα που αφορά τα ενδιαιτήματα των πτηνών. Αποτελεί ένα citizen science project, που αποτελεί μέρος βιβλίου.

Το θέμα αφορά το πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε οικείους αστικούς χώρους, π.χ την αυλή ενός σχολείου ή ένα πάρκο, κτλ για να αναπτύξουμε την αγάπη και το ενδιαφέρον των μαθητών.

Ανακτήστε το αρχείο σε μορφή .pdf.

Αφήστε μια απάντηση