Τα ιστολόγια ενθαρρύνουν τους μαθητές να γράφουν…

Ιστολόγια

Μετά την ανακοίνωση της παρούσας έρευνας (24/04/08) στον αμερικάνικο τύπο, τα μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο γεγονός πως τα emoticons [απλά σχέδια που προκύπτουν από συνδυασμό χαρακτήρων και εκφράζουν συναισθήματα, όπως “:)” για χαρά, ή ” :(” για λύπη] και οι συντμήσεις στα γραπτά κείμενα έχουν παρεισφρήσει στα επίσημα γραπτά των μαθητών. Το στοιχείο αυτό, αν και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το φτωχό λεξιλόγιο των μελλοντικών πολιτών εντούτοις αποκαλύπτει και μία διαπίστωση: το blogging βοηθά αρκετούς νέους να γίνουν παραγωγικότεροι συγγραφείς. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη Pew Internet εξερευνά τις σχέσεις μεταξύ του επίσημου τρόπου γραφής που ακολουθούν οι μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες και την άτυπη και ανεπίσημη γραφή που αναπτύσσεται κατά την αποστολή μηνυμάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω συστήματος αποστολής μηνυμάτων κειμένου.

Οι έφηβοι που επικοινωνούν συχνότερα με τους φίλους τους και εκείνοι που είναι κάτοχοι και χρήστες περισσότερων εργαλείων νέας τεχνολογίας (όπως φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα πολλαπλών χρήσεων) δεν φαίνεται να γράφουν συχνότερα για το σχολείο ή για τους εαυτούς τους σε σχέση με τους λιγότερο επικοινωνιακούς και με λιγότερες συσκευές υψηλής τεχνολογίας συμμαθητές τους. Όμως οι έφηβοι bloggers, γράφουν συχνότερα τόσο on-line όσο και off-line. Το 47% των εφήβων bloggers γράφουν εκτός σχολικών εργασιών για προσωπικούς λόγους αρκετές φορές την εβδομάδα, έναντι του 33% των εφήβων που δεν διαθέτουν κάποιο blog. Το 65% των εφήβων bloggers θεωρούν πως η συγγραφή είναι ουσιαστική για την μελλοντική τους επιτυχία, το ίδιο υποστηρίζει και το 53% των μη – bloggers. Το ύφος συγγραφής που επιλέγουν οι έφηβοι στα blogs ή σε οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να είναι πραγματικά καλύτερο από το ύφος που κατορθώνουν για κάποια σχολική εργασία, επειδή η συγγραφή ελεύθερου κειμένου ταιριάζει καλύτερα σε πραγματική διανοητική αναζήτηση σε σχέση με τον τυποποιημένο τρόπο γραφής που διδάσκονται.

Οι έφηβοι γράφουν στα blogs για ποικίλους λόγους, σύμφωνα με την έκθεση: ως μέρος μιας σχολικής ανάθεσης, για να παραμείνουν σε επαφή με τους φίλους τους, για να μοιραστούν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες με άλλους, ή απλά για να καταγράψουν τις σκέψεις τους. Έτσι παρακινούνται να γράψουν όποτε μπορούν, να επιλέξουν τα θέματα που είναι σχετικά με τη ζωή τους και τα ενδιαφέροντά τους, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ευχαρίστηση καθώς γράφουν δημιουργικά. Η συγγραφή για τους επισκέπτες του ιστολογίου τους παρακινεί τους μαθητές να γράφουν καλά και συχνότερα, αφού τα blogs εξασφαλίζουν αναγνώστες χωρίς κανένα κόστος. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να διατηρηθεί ο τυπικός τρόπος συγγραφής μέσα στις σχολικές αίθουσες, σχεδόν τα δύο τρίτα των εφήβων (64%) αναγνωρίζουν ότι τα emoticons, οι συντμήσεις, και άλλες άτυπες μορφές συγγραφής έχουν παρεισφρήσει στα γραπτά τους. Ακόμα και αυτή η διαπίστωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για να γίνει η διάκριση μεταξύ της τυπικής και της άτυπης συγγραφής κειμένων. Οι μισοί από τους έφηβους που συμμετείχαν στην έρευνα υποστηρίζουν πως αποτυγχάνουν μερικές φορές να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα κεφαλαία γράμματα και τη σωστή στίξη στις εργασίες τους, ενώ το 38% χρησιμοποιεί κατά κόρον συντμήσεις χαρακτηριστικές στα SMS ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το “LOL” (“laughing out loud” δηλ. “γελάω δυνατά”). Οι έφηβοι της έρευνας κατά 25% λένε πως έχουν χρησιμοποιήσει το”:)” και άλλα emoticons στις σχολικές εργασίες.

Η μελέτη επίσης διαπίστωσε ότι η ψηφιακή γενιά αποφεύγει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις περισσότερες εργασίες που χρειάζεται γράψιμο. Περίπου τα 2/3 των εφήβων λένε ότι προετοιμάζουν τις εργασίες για το σχολείο, γράφοντας με το χέρι. Ενώ για προσωπικό γράψιμο, εκτός σχολείου, τα χειρόγραφα κείμενα προτιμούνται σχεδόν για τα 3/4 των εφήβων. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός πως η πλειοψηφία των εργασιών είναι μικρής έκτασης κι έτσι προτιμάνε τα χειρόγραφα από τα ηλεκτρονικά κείμενα. Ταυτόχρονα εκτιμούν τη δυνατότητα που τους παρέχουν οι κειμενογράφοι να επεξεργάζονται και να διορθώνουν τα κείμενά τους. Σχεδόν 6 στους 10 μαθητές (57%) υποστηρίζει ότι κάνουν περισσότερες διορθώσεις και αλλάζουν το ύφος του κειμένου συχνότερα όταν γράφουν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή. Μεταξύ των εφήβων που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για συγγραφή εκτός σχολείου, λένε κατά 40% ότι οι υπολογιστές τους βοηθούν να γράφουν περισσότερα, ενώ αντίστοιχο 40% θεωρεί ότι θα έγραφαν την ίδια ποσότητα εάν χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές ή όχι. Σε σύγκριση, μόνο 30% των εφήβων που γράφουν σε υπολογιστές για μη-σχολικές εργασίες θεωρούν, τουλάχιστον περιστασιακά, πως οι υπολογιστές τους βοηθούν να γράφουν καλύτερα, ενώ 63% λένε ότι οι υπολογιστές δεν επιφέρουν κάποια διαφορά στην ποιότητα του γραψίματός τους.

Ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι το εξής: 73% των εφήβων και 40% των γονέων θεωρούν πως το γράψιμο στο διαδικτύου δεν επιφέρει καμία διαφορά, με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, οι γονείς, περισσότερο από τους ίδιους τους μαθητές, θεωρούν πως η συγγραφή κειμένων στο διαδίκτυο (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα σύντομα μηνύματα) έχει θετικές επιπτώσεις στις δεξιότητες σύνταξης κειμένου των παιδιών τους. Οι περισσότεροι μαθητές (82%) θεωρούν πως πρόσθετη διδασκαλία και εστίαση στις δεξιότητες της συγγραφής θα τους βοηθούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω και το 78% σκέφτονται ότι θα βοηθούσε το γράψιμό τους εάν οι καθηγητές τους χρησιμοποιούσαν συχνότερα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, βασισμένα σε υπολογιστή εργαλεία γραψίματος όπως τα παιχνίδια, τα πολυμέσα, οι κειμενογράφοι, οι ιστότοποι.

Η έρευνα ήταν τηλεφωνική και έγινε στις ΗΠΑ μεταξύ των ηλικιών 12 – 17 και των γονέων τους, από τις 19/09/07 – 16/11/07. Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό του Οργανισμού Pew Internet και το προγράμματος American Life Project και τελούσε υπό την επίβλεψη φορέων του αμερικάνικου υπουργείου παιδείας. Το τελικό κείμενο της έρευνας μπορεί κάποιος να το διαβάσει εδώ, εμείς προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της.

Αφήστε μια απάντηση