Το Μοντέλο ABC για την ανάπτυξη των ανθέων

ABCmodel

Μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν στο δικοτυλήδονο φυτό Arabidopsis thaliana έχουν επιβεβαιώσει την θεωρία που αναφέρει το μοντέλο ABC ως υπεύθυνο για την ανάπτυξη των ανθέων. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ομάδα γονιδίων που κωδικοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες απαραίτητους για την ενεργοποίηση των γονιδίων για τα σέπαλα, πέταλα, στήμονες, ύπερο. Αυτοί οι “γονιδιακοί διακόπτες” ανήκουν σε τρεις ομάδες, τις A, B, C και η ενεργοποίησή τους ακολουθεί τους εξής απαρέγκλιτους κανόνες:

  • τα κύτταρα στο οποία εκφράζονται μόνο τα γονίδια Α, θα αποτελέσουν τα μελλοντικά σέπαλα. Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα στο κατώτερο ανθικό μερίστωμα
  • τα κύτταρα στο οποία εκφράζονται τα γονίδια Α και Β, θα αποτελέσουν τα μελλοντικά πέταλα. Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα στο αμέσως ανώτερο επίπεδο
  • τα κύτταρα στο οποία εκφράζονται τα γονίδια Β και C, θα σχηματίσουν τους στήμονες
  • τα κύτταρα στο οποία εκφράζονται μόνο τα γονίδια C, θα σχηματίσουν τους ύπερους, στα ενδότερο κυτταρικά στρώματα

Αφήστε μια απάντηση