Το παιχνίδι της μετάφρασης: διδακτική δραστηριότητα

translation-fig

Το American Biology Teacher είναι ένα επιστημονικό περιοδικό σχετικό με τη Βιολογική Εκπαίδευση. Στις σελίδες του μπορεί κάποιος να εντοπίσει ενδιαφέρουσες διδακτικές προτάσεις, οι οποίες σε αντίθεση με αρκετές περισσότερο θεωρητικές και λιγότερο εφαρμόσιμες ερευνητικές δημοσιεύσεις άλλων επιστημονικών περιοδικών, είναι άμεσα εφαρμόσιμες στη σχολική πρακτική.

Το περιοδικό εκδίδεται από την National Association of Biology Teachers (NABT) και συχνά πυκνά προσφέρει με ανοικτή πρόσβαση ορισμένα από τα άρθρα του. Στην τρέχουσα έκδοση του περιοδικού μπορούμε να μελετήσουμε ως ανοικτό άρθρο (Open Article) αυτό με τίτλο “Time to Translate: Deciphering the Codon in the Classroom” (σε ελεύθερη μετάφραση: “Καιρός για να μεταφράσουμε: αποκωδικοποιώντας το κωδικόνιο μέσα στην τάξη”).

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αφορά ένα παιχνίδι ρόλων που εμπλέκει τους μαθητές στη διεργασία της μετάφρασης. Η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία διδακτική ώρα, όπου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα ολοκληρώσουν τα βήματα της δραστηριότητας και θα μπορέσουν να συζητήσουν περαιτέρω.

Βασικός στόχος είναι η οπτικοποίηση μίας υποκυτταρικής διεργασίας, αρκετά δύσκολης και περίπλοκης, στην οποία εμπλέκονται διαφορετικές βιολογικές δομές και υπο-διεργασίες.

Παρακάτω δείτε τη δραστηριότητα, όπως την έχω μεταφράσει.

Πηγαίνετε στο κάτω μέρος της σελίδας εκεί που λέει “Pages” και πατήστε τον επόμενο αριθμό.

Αφήστε μια απάντηση

%d