Το χρώμα του δέρματός μας

skin-color

Μία προσομοίωση και ένα φύλλο εργασίας από το HHMI – Biointeractive σχετικά με το χρώμα του δέρματος.

Δείτε το βίντεο.

Ανακτήστε το φύλλο εργασίας.

Μπορεί να γίνει σύνδεση με την εξέλιξη, τη μοριακή βιολογία, τη βιοχημεία και τη διατροφή.

 

Αφήστε μια απάντηση