Τρισδιάστατος χάρτης του DNA.

dnamoleculartj8

Μικρό Κελλάρι Βιολογίας: Τρισδιάστατος χάρτης του DNA.

Δημιούργησαν τον πρώτο τρισδιάστατο χάρτη του ανθρώπινου γονιδιώματος.Η τρισδιάστατη δομή τού ανθρώπινου DΝΑ του επιτρέπει να οργανώνεται σε «πακέτα».Με αυτόν τον τρόπο έρχονται σε επαφή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους γονίδια που σε διαφορετική περίπτωση (και οργάνωση δομής) δεν θα μπορούσα. Όπως αναφέρει ο Τζομπ Ντέκερ, «βλέπουμε τώρα με αυτή την τρισδιάστατη απεικόνιση ότι γονίδια που είναι πολύ απομακρυσμένα στη γραμμική αλληλουχία του γονιδιώματος βρίσκονται ουσιαστικώς το ένα δίπλα στο άλλο σε αυτή την πακεταρισμένη δομή. Ετσι “συνομιλούν” μεταξύ τους».

Αφήστε μια απάντηση