Υλικό για τη διδασκαλία του Νευρικού Συστήματος – Εγκέφαλος

Πηγή: Wellcome Trust

Πηγή: Wellcome Trust

Πλούσιο υλικό για τη διδασκαλία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και ειδικότερα του εγκεφάλου. Προέρχεται από το “The BrainBank“, μία σειρά διαλέξεων από τον Καθηγητή Bruce Hood το 2011 για το Royal Institution με τίτλο ‘Meet Your Brain’.

Υπάρχει τόσο διαθέσιμο υλικό, όσο και σημειώσεις από τις διαλέξεις.

Το διαθέσιμο υλικό, είναι χωρισμένο σε τρεις κατηγορίες:

Brain Biology
Brain Function
The Social Brain

Σε κάθε ενότητα μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρον υλικό καθώς και στοιχεία που θα μας φανούν χρήσιμα για να δομήσουμε ενδιαφέροντα φύλλα εργασίας, όταν διδάσκουμε το Νευρικό Σύστημα στην Α Λυκείου.

1 Απάντηση

  1. 23 Φεβρουαρίου 2014

    […] Δείτε το υλικό. […]

Αφήστε μια απάντηση

%d