Χρόνια πολλά Δαρβίνε. Ένας βιολόγος και ένας γεωλόγος συζητούν με τον Δαρβίνο… για τον Δαρβίνο… και τον Δαρβινισμό

Ο Δαρβίνος με την επαναστατική του θεωρία περί εξελίξεως κατέληξε σε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα: ότι δεν υπάρχει κανένας οργανισμός χωρίς πρόγονο. Από αυτό προκύπτουν μια σειρά ερωτήματα αναφορικά με τις αποδείξεις που έχουμε σήμερα για τη ζωή του απώτερου παρελθόντος, με το πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις προγονικές μορφές των σημερινών οργανισμών και με το τι είναι αυτά τα απομεινάρια της ζωής μέσα στα πετρώματα που σήμερα ονομάζουμε απολιθώματα ή λιθούμενα, όπως τα ονόμαζε ο Θεόφραστος ο Ερέσσιος.

Το βιβλίο αποπειράται να δώσει μια απάντηση σε αυτά, επίσης αναλύοντας παράλληλα με απλό και κατανοητό τρόπο, με μορφή διαλόγων, τις απόψεις του Δαρβίνου και τις κοινωνικές και θεολογικές τους προεκτάσεις.

O Χαρίτων Σ. Χιντήρογλου είναι καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. Συνεργάστηκε και συνεργάζεται με διεθνούς κύρους ερευνητικά ιδρύματα. Το κύριο μέρος της ερευνητικής και διδακτικής του δραστηριότητας σχετίζεται με τη Θαλάσσια Βιολογία, την Οικολογία της Συμπεριφοράς των Ζώων και τη Βιοποικιλότητα.

Ο Σπύρος Παυλίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και σή-
μερα είναι Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Έχει εξειδικευτεί στη μελέτη της δομής του γήινου φλοιού (Τεκτονική Γεωολογία) και ειδικότερα στην εξέλιξη των τελευταίων σταδίων του (Νεοτεκτονική) που έχουν άμεση σχέση με τη γένεση των σεισμών (Σεισμοκτονική).

Εκδόσεις: Εκδοτικός Οίκος UNIVERSITY STUDIO PRESS

Αφήστε μια απάντηση

%d