Ύλη Βιολογίας Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας 2012-2013

Βιολογία Γενικήας Παιδείας Β Λυκείου

Το ΥΠΘΠΑ ανακοίνωση την ύλη για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας, Β Λυκείου Ημερήσιου και Γ Εσπερινού.

Βιολογία Γενικής Παιδείας
(
Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο μαθητή),να διδαχτούν :

Κεφάλαιο 1 – Χημική σύσταση του κυττάρου.

Κεφάλαιο 2 – Κύτταρο : Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής.

Ενότητα 2.2 – Πλασματική μεμβράνη : το λεπτό σύνορο ανάμεσα στην άβια ύλη και στη ζωή.

Δομή της πλασματικής μεμβράνης, Λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης (σελ.

48,49).

Ενότητα 2.3 – Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου (να παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες των οργανιδίων του φυτικού και ζωικού κυττάρου χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες).

Κεφάλαιο 3 – Μεταβολισμός.

Ενότητα 3.2 – Ένζυμα – βιολογικοί καταλύτες

Κεφάλαιο 4 – Γενετική.

Ενότητα 4.1 – Κύκλος ζωής του κυττάρου

Ενότητα 4.2 – Μοριακή γενετική

Ολόκληρη η ανακοίνωση που περιέχει και άλλα μαθήματα εκτός από τη Βιολογία.

Επίσης στον ιστότοπο του ψηφιακού σχολείου μπορείτε να δείτε ορισμένα ψηφιακά αρχεία (βασικά το βιβλίο) σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα.

Αφήστε μια απάντηση