Ύλη Βιολογίας Β’ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Σχολικό Έτος 2013-2014

Βιολογία Γενικήας Παιδείας Β Λυκείου

Με την εγκύκλιο 139607/Γ2 της 01-10-2013 ορίζεται η ύλη για τη Βιολογία Β’ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

Βιολογία Γενικής Παιδείας

(Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο μαθητή),να διδαχτούν :

Κεφάλαιο 1 –    Χημική σύσταση του κυττάρου.

Κεφάλαιο 2 –    Κύτταρο : Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής.

Ενότητα 2.2 –    Πλασματική μεμβράνη : το λεπτό σύνορο ανάμεσα στην άβια ύλη και στη ζωή.

Δομή της πλασματικής μεμβράνης, Λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης (σελ   48,49).

Ενότητα 2.3 –    Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου (να παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες των οργανιδίων του φυτικού και ζωικού κυττάρου χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες).

Κεφάλαιο 3 –    Μεταβολισμός.

Ενότητα 3.2 –    Ένζυμα – βιολογικοί καταλύτες

Κεφάλαιο 4 –    Γενετική.

Ενότητα 4.1 –    Κύκλος ζωής του κυττάρου

Ενότητα 4.2 –    Μοριακή γενετική

Δείτε την εγκύκλιο όπου περιέχονται οδηγίες και για άλλα μαθήματα.

Αφήστε μια απάντηση