Ύλη Βιολογίας Γ Λυκείου, για Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015

Βιολογία, Πανελλαδικές Εξετάσεις

Με την απόφαση Αριθμ. 104968/Γ2 καθορίζεται η εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

Για τη Βιολογία η ύλη καθορίζεται ως εξής (προφανώς δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή):

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
– Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σελίδες 19−21 (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας 1.2, την υποενότητα 1.3.3 (Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισμό).

– Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή− σελίδες 92−94) και τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας) και τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) της υποενότητας 2.4.4

– Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες 119−131).

Σημείωση. Στην εξεταστέα−διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές−δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό».

– Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας».

– Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA».

– Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονομικότητα».

– Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις».

– Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό
σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»

– Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά».

– Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Σημείωση. Στην εξεταστέα−διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:
α) Τα ένθετα − παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς
της κοινωνικής ζωής.
β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.
γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο «Ας ερευνήσουμε…», στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές−δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και για τα άλλα μαθήματα.

Αφήστε μια απάντηση