Ύλη Βιολογίας της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και της Α΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ., Σχολικό Έτος 2012-2013

Βιολογία Α Λυκείου

Το ΥΠΘΠΑ ανακοίνωση την ύλη για τη Βιολογία Α Γενικού και Α Εσπερινού Λυκείου.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Θα διδαχθεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη –  Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π., έκδοση 2012.

 

 1. Γενική οδηγία: Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, προτείνεται γενικά, να μη δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες της δομής ή/και της λειτουργίας των επιμέρους οργάνων και συστημάτων. Αντίθετα, κρίνεται σκόπιμο να δίνεται έμφαση στην ανάδειξη της σχέσης δομής και λειτουργίας, στο ρόλο των λειτουργιών στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του οργανισμού ως συνόλου και στην επίδραση διαφόρων παραγόντων – ιδιαιτέρως αυτών που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής του ατόμου – στη διατήρηση της υγείας.
 2. Προτείνεται τα κεφάλαια να διδαχθούν με την εξής σειρά:

1ο, 12ο, 9ο , 10ο, 11ο, 7ο και 8ο.

 1. Οδηγίες για τη διδασκαλία ανά κεφάλαιο:

Κεφ. 1 – Από το κύτταρο στον οργανισμό.

Κεφ. 12 – Αναπαραγωγή και Ανάπτυξη.

α. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στις παραγράφους:

 • Εμμηνορρυσιακός Κύκλος (σ.222-223).
 • Σπερματογένεση (σ.226)
 • Ωογένεση (σ.226-227)

β. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στις λεπτομέρειες της ενότητας:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ – ΤΟΚΕΤΟΣ (σ.229-243)

Κεφ. 9 – Νευρικό σύστημα.

α. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στις λεπτομέρειες των παραγράφων:

 • Δυναμικό ηρεμίας (σ.155)
 • Νευρική ώση (σ.156-157)
 • Συνάψεις (σ.157-158)
 • Ανώτερες Πνευματικές λειτουργίες (σ.176-178)

β. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στις λεπτομέρειες της ενότητας:

 • ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σ.179-180)

Κεφ. 10 – Αισθητήρια Όργανα – Αισθήσεις.

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στις λεπτομέρειες των παραγράφων:

 • Βιοχημεία της όρασης (σ.192-193).
 • Ακοή (σ.194-196)
 • Ισορροπία (σ.197)

Κεφ. 11 – Ενδοκρινείς αδένες.

 Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στην ενότητα:

 • Τρόποι δράσης των ορμονών (σ.206).

Κεφ. 7 – Ερειστικό σύστημα

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στις λεπτομέρειες των ενοτήτων:

 • ΟΣΤΑ (σ.124-126)
 • ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (σ.127-128).

Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο έχει διδαχθεί και στην Α’ Γυμνασίου, συνεπώς οι μαθητές/τριες έχουν μια καλή εικόνα και για τις ενότητες ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (σ.129-131) και ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (σ.131-134).

Κεφ. 8 – Μυϊκό σύστημα.

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορεί να δοθεί μικρότερη έμφαση στις λεπτομέρειες των παραγράφων:

 • Δομή και λειτουργία της γραμμωτής μυϊκής ίνας (σ.141-143)
 • Μυϊκή συστολή (σ.144-145)

Η αναφορά για τις ανάγκες των μυϊκών ινών σε ενέργεια χρειάζεταινα είναι γενική και όχι συσχετισμένη με το ΑΤΡ (έχει αφαιρεθεί η σχετική ύλη από τη Βιολογία  Γ΄ Γυμνασίου – Κεφ. 3 Μεταβολισμός.)

Ολόκληρη η ανακοίνωση που περιέχει και άλλα μαθήματα εκτός από τη Βιολογία.

Επίσης στον ιστότοπο του ψηφιακού σχολείου μπορείτε να δείτε ορισμένα ψηφιακά αρχεία σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης αν επιλέξετε την εμπλουτισμένη έκδοση του ψηφιακού βιβλίου θα βρείτε και ορισμένα ψηφιακά αρχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μάθημά σας (π.χ. στο κεφάλαιο 12 υπάρχει μία εφαρμογή – όπως και αρκετές άλλες – σχετικά με το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας). Διατρέξτε την εμπλουτισμένη έκδοση και θα βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία…

Αφήστε μια απάντηση

%d